ตะกาฟุลสุขภาพและอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข

  • สมาชิกจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ (อายุ 61-65 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

ไม่รับสมาชิกที่ประกอบอาชีพ

จักรยายนต์รับจ้าง / คนงานก่อสร้าง / ช่างยนต์ / กรรมกร / พนักงานเหมือง / ชาวประมง / ช่างไฟฟ้า / ยาม / พนักงานทำความสะอาดกระจก / พนักงานดับเพลิง / นักแสดงสตั้นท์แมน / พนักงานขับรถโดยสาร / คนขับรถเท็กซี่ / คนขับรถขนส่งประจำทาง / นักแข่งรถ / นักมวย / นักปีนเขา / พนักงานขุดเจาะ / คนขับเรือ / อาสาสมัครกุ้ภัย / นักประดาน้ำ / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา / นักศึกษาแผนกช่าง / พนักงานส่งเอกสาร / คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม / คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส / พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

หมายเหตุ*

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ