ทิพยตะกาฟุลเพื่อรถยนต์ ดีกว่าที่อื่นอย่างไร?

เงื่อนไขการรับสัญญา

  1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
    • รถเก๋ง รหัสรถ 110 คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (เฉพาะรถกลุ่ม 3, 4 และ 5)
    • รถกระบะ รหัสรถ 320 คุ้มครอง 2 ที่นั่ง (ไม่เกิน 4 ตัน)
    • รถตู้โดยสาร รหัสรถ 320 คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
  2. ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือก
  3. อายุรถ ไม่เกิน 15 ปี (ตามปีที่จดทะเบียน)
หมายเหตุ*

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุ้มครอง 5 คน , รถโดยสารส่วนบุคคล คุ้มครอง 5 คน , รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 2 คน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0-2239-2200 ต่อ 1221


สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ