ตะกาฟุล  คือรูปแบบของการประกันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะห์ ที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของสังคม

หากคุณยังไม่พบคำตอบที่ต้องการ