ตะกาฟุล เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายความถึง การประกันซึ่งกันและกัน ในรูปแบบของการประกันสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งสมาชิกของกองทุนสมัครใจที่จะแบ่งปันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกประสบกับความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้

ตะกาฟุล เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายความถึง การประกันซึ่งกันและกัน ในรูปแบบของการประกันสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งสมาชิกของกองทุนสมัครใจที่จะแบ่งปันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกประสบกับความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้

ตะกาฟุล เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายความถึง การประกันซึ่งกันและกัน ในรูปแบบของการประกันสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งสมาชิกของกองทุนสมัครใจที่จะแบ่งปันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกประสบกับความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้

ตะกาฟุล เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายความถึง การประกันซึ่งกันและกัน ในรูปแบบของการประกันสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งสมาชิกของกองทุนสมัครใจที่จะแบ่งปันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกประสบกับความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้

หากคุณยังไม่พบคำตอบที่ต้องการ