อัลลอฮ์จะทรงให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์
ตราบใดที่บ่าวยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขา

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه<

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน
ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

About TIP Takaful

Tip Takaful Product

Choose the insurance plan that works for you and your loved ones.

 • Takaful Cars are sure to be comfortable

  Good value, comprehensive peace of mind

Customers who trust TIP takaful...

 • Takaful is an alternative for Muslims to replace their insurance.

      Darul Muhcineen Mosque (Ban Don), which I am an imam, was there.
  Takaful Fire to the Mosque Even a car used in the office Islamic Committee of Bangkok
  It has to be car insurance.
  We use the Takaful principle to replace it, which is considered a correct part of the religion.
  Ask the Muslims to consider using Takaful as a replacement for insurance and life insurance in the future.
  Mr.Arun Boonchom
  Chairman of the Islamic Committee of Bangkok
  And Imam Darul Muhcineen Mosque (Ban Don)

 • Making Takaful, A Journey for Hajj and Umrah It will give us a determined mind in the Hajj ceremony.

  We have studied this package in detail and consider it quite a bit more protective while we were at the Saudi Arabia Hajj. As well as protection after traveling back to Thailand at this point If we have the opportunity to purchase this protection Makes us feel at ease Convenience and spirit of determination to assemble the perfect Hajj pit.
  Mr. Chayapongthongthong, Advisor to the Deputy Minister of Education (Khunying Kalaya Sophonpanich)
  Deputy Director of Kasemphitaya School
 • I was trying to find out. I want to have a system that is based on Islam. In order to help when we have an accident

      I tried to find I want to have an insurance system that is Islamic.
  In order to help when we have an accident
  Having an Islamic insurance system will be another tool that will make us comfortable to use the car.
  And most importantly, we have someone to help negotiate
  Thiphaya Takaful is another way that we, as living Muslims in Thailand, deserve to promote because it is an Islamic system.
  Professor Suhaime Nathong,
  Academic RegularNew TM TV Station

Takaful News

29 March 2021
On March 26, the Takaful team handed over the 2nd year of the Takaful Agreement to the Chairman of the Islamic Committee in Bangkok.

On March 26, the Takaful team handed over the 2nd year of the Takaful Agreement to the Chairman of the Islamic Committee in Bangkok.

696 Read
17 March 2021
Tuesday March 16, 2021, invited by Asst. Dr. Wisarut Loawithi, Vice Chairman Act instead Chairman of the Islamic Committee in Bangkok, Tip takaful to clarify the service of Takaful products.

Tuesday March 16, 2021, invited by Asst. Dr. Wisarut Loawithi, Vice Chairman Act instead Chairman of the Islamic Committee of Bangkok, Tip takaful, to clarify the service of Takaful products in the case of mosque fire insurance, the communities surrounding the mosque and the white cloth Takaful in the mosque management meeting. Mosque Area Group 6

342 Read
01 March 2021
March 1, 2021 was honored. From Krirk University attended the meeting Brainstorm ideas for developing a Bachelor of Business Administration program. Islamic Business Administration Program

March 1, 2021 was honored. From Krirk University attended the meeting Brainstorm ideas for developing a Bachelor of Business Administration program. Islamic Business Administration Program

332 Read
26 January 2021
TipTakaful would like to thank you Mr. Paisan Promyong, Chairman of the Islamic Committee. Samut Prakan Province That entrusted us to take care of your health

TipTakaful would like to thank you Mr. Paisan Promyong, Chairman of the Islamic Committee. Samut Prakan Province That entrusted us to take care of your health

601 Read

Great restaurants,
by... TIP takaful

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัย
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบ จบ ใน App เดียว
สแกน QR Code
เพื่อ ดาวน์โหลด App