อัลลอฮ์จะทรงให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์
ตราบใดที่บ่าวยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขา

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه<

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน
ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

About TIP Takaful

Tip Takaful Product

Choose the insurance plan that works for you and your loved ones.

 • ตะกาฟุลสุขภาพและอุบัติเหตุ

  (Absolute Health Solution)

Customers who trust TIP takaful...

 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า
 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า
 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า

Takaful News

15 January 2020
"Dhipaya Insurance" MOU, The Islamic Committee of Bangkok Promote Muslims through

First time of Takaful Insurance "Dhipaya Insurance" signed a memorandum of agreement with "The Islamic Committee in Bangkok"

357 Read
15 January 2020
Dhipaya Takaful joins the booth and organizes activities for At the Sakagaktag Festival in Bangkok, 25-27 May 62 at Hua Mak Stadium

Dhipaya Takaful joins the booth and organizes activities for At the Sakagaktag Festival in Bangkok, 25-27 May 62 at Hua Mak Stadium

245 Read
17 September 2018
Dhipaya Takaful reported the presentation. Dhipaya Takul Project is ready to receive a shield and join the booth. At the Central Festival of Thailand, 1440 B.E., on 3 April 2019

Dhipaya Takaful reported the presentation. Dhipaya Takul Project is ready to receive a shield and join the booth. At the Central Festival of Thailand, 1440 B.E., on 3 April 2019

310 Read

Great restaurants,
by... TIP takaful

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัย
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบ จบ ใน App เดียว
สแกน QR Code
เพื่อ ดาวน์โหลด App