อัลลอฮ์จะทรงให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์
ตราบใดที่บ่าวยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขา

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه<

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน
ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

About TIP Takaful

Tip Takaful Product

Choose the insurance plan that works for you and your loved ones.

 • Takaful Cars are sure to be comfortable

  Good value, comprehensive peace of mind

Customers who trust TIP takaful...

 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า
 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า
 • ทิพยตะกาฟุล ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆ

  ทิพยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  น้ำทิพย์ มานูเอล แม่ค้าตัดผ้า

Takaful News

16 December 2020
On December 14, 2020, Director of the Takaful Insurance Expansion Center handed over the Takaful auto insurance policy to Chulalarn (Supreme Leader of Islam)

On December 14, 2020, Director of Takaful Insurance Expansion Center, Mr. Krisada Kittipornpaiboon handed over the Takaful Automotive Policy to Chulalarn (Supreme Leader of Islam) Than Asis Pitakkumphol and a group of experts Welcoming and given the opportunity Performance report of Dhiptagaful And received instructions on how to proceed

87 Read
23 November 2020
Attending and presenting Thiphaya Takaful at the annual general meeting of Thai Muslim Business Association 2020 TMTA

Attending and presenting Thiphaya Takaful at the annual general meeting of Thai Muslim Business Association 2020 TMTA

117 Read
15 January 2020
"Dhipaya Insurance" MOU, The Islamic Committee of Bangkok Promote Muslims through

First time of Takaful Insurance "Dhipaya Insurance" signed a memorandum of agreement with "The Islamic Committee in Bangkok"

665 Read
15 January 2020
Dhipaya Takaful joins the booth and organizes activities for At the Sakagaktag Festival in Bangkok, 25-27 May 62 at Hua Mak Stadium

Dhipaya Takaful joins the booth and organizes activities for At the Sakagaktag Festival in Bangkok, 25-27 May 62 at Hua Mak Stadium

469 Read

Great restaurants,
by... TIP takaful

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัย
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบ จบ ใน App เดียว
สแกน QR Code
เพื่อ ดาวน์โหลด App